Hộp nhử mối NH

Hộp nhử mối NH

Đặc điểm: Hộp đóng bằng giấy các – tông, kích thước khoảng 15 x 11 x 30 cm. Mồi có thể làm bằng gỗ thông trắng, gỗ trám trắng có tẩm dung dịch đường 2 %. Ngoài ra có thể làm mồi bằng bã mía, một số loại thân cây gỗ khác.

Đặt mồi nhử:
Cậy nơi có mối, đặt hộp nhử mối, chọn nơi yên tĩnh càng tốt. Trường hợp đường mối đi  ở giữa tường thì phải làm giá treo.
Số lượng hộp nhử tùy thuộc vào tình trạng mối xuất hiện đã lâu hay mới xuất hiện, diện tích nhà rộng hay hẹp…

Tính bình quân như sau:
– Nhà lợp ngói 5 gian (60 -70 m2) đặt 5 – 7 hộp mồi.

– Nhà 3 – 4 gian đặt 3 – 4 hộp

– Nhà mối chỉ xuất hiện một điểm mối ta đặt 2 -3 hộp vào địa điểm mối xuất hiện.

* Chú ý:   

Nếu toàn bộ công trình có mối họat động, cần tăng cường số hộp mối gấp 1,5 lần.

Nếu mối đã xông vào đống gỗ hoặc tủ sách với số lượng lớn thì không phải nhử.

* Thời gian nhử: Mùa ẩm 10 – 15 ngày. Mùa rét 20 – 30 ngày.